Tích hợp Hiren-Boot vào USB

Rate this post

TÍCH HỢP HIRENS-BOOT VÀO USB ĐỂ GHOST LẠI WINDOWS.

Vào google tải về máy Hirens-boot 15.2 và file: grub4dos.zip

Chuẩn bị 1 usb ít nhất 1gb và format usb cho sạch sẽ trống rỗng.

Format USB: chuột phải vào usb chọn format, xuất hiện cửa sổ format ta chọn Quick format rồi ok, đóng cửa sổ lại.

1

Giải nén file grub4dos.zip rồi chạy file grubinst_gui.

Cửa sổ grub4dos mở ra:

2

Disk: chọn ổ usb dung làm hirens-boot

Part List: chọn Whole disk (MBR)

Nhấn  install.

Hiện ra cửa sổ này thì nhấn enter để tiếp tục.

3

Giải nén Hirens-boot rồi copy tất cả các file vừa giải nén cho vào USB.

4

Vào lại thư mục Grub4Dos/grub copy 2 file grldr và menu.lst  cho vào trong USB

5

Đây là tất cả các file có trong USB, như vậy là đã xong một USB có chứa Hirens-boot.

6

Vào Bios chỉnh USB làm ổ đĩa khởi động đầu tiên ( cách vào Bios là, khi khởi động máy ta nhấn F2 hoặc F9 hoặc F12 hoặc ESC tùy theo dòng máy ).

7

Như vậy là đã xong 1 usb boot với đầy đủ chức năng như một dĩa hirens-boot và ta có thể ghost lại windows bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.