timthumb 162
Posted in Thủ Thuật

Thủ thuật lấy lại email bạn lỡ gửi đi

Đôi khi bạn lỡ tay bấm nút gửi email đi, thì phát hiện ra có sự nhầm lẫn trong lá mail, điều này khiến cho người nhận mail có thể sẽ hiểu lầm dụng ý trong mail của bạn
Để xử lý tình huống lỡ tay này bạn hãy sử dụng 2 thủ thuật hữu ích dưới đây để thu hồi lại những mail này nhé.

Đọc thêm..... Thủ thuật lấy lại email bạn lỡ gửi đi