timthumb 43
Posted in Thủ Thuật

Hướng dẫn tạo nhiều thư mục theo chủ đề trong Windows XP

Ngoài các thư mục sẵn có trong My Document như My Music. My Pictures ,nếu muốn bạn vẫn có thể tạo thêm nhiều thư mục có khả năng quản lý tập tin theo chủ đề như thế bằng cách sau đây

Đọc thêm..... Hướng dẫn tạo nhiều thư mục theo chủ đề trong Windows XP