timthumb 118
Posted in Xử Lý Sự Cố

Sửa lỗi màn hình trắng

Lỗi màn hình trắng là do phần cứng máy tính, cụ thể là cáp màn hình, card màn hình và màn hình. Đa số laptop thường bị lỗi màn hình trắng.

Đọc thêm..... Sửa lỗi màn hình trắng