timthumb 166
Posted in Thủ Thuật

Predator-Khóa windows bằng USB

Hiện nay có nhiều phần mềm xóa được mật khẩu của bạn, nên một lớp mật khẩu vẫn không bảo vệ được các dữ liệu quý giá của bạn. Predator không những khóa windows mà còn tăng cường thêm một lớp mật khẩu nữa.Khi bạn rút usb khỏi máy tính, predator sẽ tự động khóa máy tính sau khoảng thời gian xác định.

Đọc thêm..... Predator-Khóa windows bằng USB