timthumb 116
Posted in Xử Lý Sự Cố

Phá mật khẩu win 7 khi lỡ quên mật khẩu

Bạn tạo mật khẩu đăng nhập cho máy tính, vì lý do nào đó bạn quên mất mật khẩu thì phải làm sao? Bạn hãy làm theo các bước sau để lấy lại mật khẩu của mình nhé.

Đọc thêm..... Phá mật khẩu win 7 khi lỡ quên mật khẩu