timthumb 55
Posted in Tư Vấn

Khi sạc pin laptop-những gì sẽ diễn ra?

Khi ta sạc pin thì các ion Li+ sẽ di chuyển và dính vào cấu trúc mạng Carbon. Các ion Li+ dính đầy không còn chổ trống trong mạng carbon thì lúc đó pin đã được sạc đầy.

Đọc thêm..... Khi sạc pin laptop-những gì sẽ diễn ra?