timthumb 37
Posted in Tư Vấn

Giúp bạn hiểu rõ dòng laptop nào phù hợp với nhóm người nào

Các nhà sản xuất máy tính đã chia sản phẩm của mình thành nhiều dòng để hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
Mỗi dòng hướng đến phù hợp nhất với một vài nhóm người dùng.
Do vậy, hiểu rõ từng dòng sản phẩm sẽ giúp bạn tránh phải khó chịu và bất tiện sau một thời gian ngắn sử dụng chiếc laptop mới mua.

Đọc thêm..... Giúp bạn hiểu rõ dòng laptop nào phù hợp với nhóm người nào