timthumb 189
Posted in Thủ Thuật

Cài win 8 bằng ổ cứng HDD

Cài win 7 hoặc win 8 bằng ổ cứng HDD có sẵn trong máy

Đọc thêm..... Cài win 8 bằng ổ cứng HDD