timthumb 110
Posted in Xử Lý Sự Cố

Các triệu chứng của pin laptop sắp hư và cách khắc phục

Có 2 triệu chứng của pin sắp hư, là giảm dần dung lượng và lỗi về mạch pin….cụ thể như thế nào thì bạn hãy đọc bài viết sau đây nhé

Đọc thêm..... Các triệu chứng của pin laptop sắp hư và cách khắc phục