Sửa lỗi internet khi máy tính bị virus xâm nhập

Rate this post

SỮA LỖI INTERNET KHI MÁY TÍNH BỊ VIRUS XÂM NHẬP

Khi bạn đã diệt hết virus trong máy tính nhưng bạn vẫn không thể kết nối internet, thì bạn hãy áp dụng 4 cách sau đây:

C1: Mở internet Explorer, chọn tools, chọn internet options, chọn connection setting, chọn LAN setting, bỏ dấu kiểm tại mục Proxy server, nhấn OK.

1281129 1

C2: Tắt hết các chương trình, trừ internet explorer

Nhấn tổ hợp phím Winkey+R, và gõ inetcpl.cpl
Ở tab Advanced chọn Reset internet explorer settings, nhấn reset, nhấn OK, rồi khởi động lại internet explorer

2281029
 

C3: Chỉnh lại file hosts:

Nhấn tổ hợp phím windows+R và gõ vào ô run: %systemroot%System32driversetc

Đổi tên file hosts thành hosts.bak

Tạo mới 1 file text bằng notepad với nội dung:


# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

Sau đó lưu đè lên file hosts cũ của Windows
 

C4: Sử dụng winsock để làm sạch các thiết lập kết nối internet, hiệu quả rất cao. File này chỉ áp dụng cho win xp.

Vào đây tải winsock về máy và cài đặt

http://www.majorgeeks.com/files/details/winsock_xp_fix.html

Với win vista và win 7 thì áp dụng cách sau:: 

– Mở Command Prompt (nhấn Windows + R và gõ cmd), gõ lệnh sau:

      netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset reset.log hit

– Sau đó khởi động lại máy tính.