Khôi phục dữ liệu đã bị Format bằng TestDisk & PhotoRec.

Khôi phục dữ liệu đã bị Format:


Nếu bạn đã format USB flash của mình và muốn tìm lại nội dung trước đó, bạn sẽ phải cần tới những công cụ mạnh hơn nhiều. điển hình như  TestDisk & PhotoRec.

TestDisk & PhotoRec được thiết kế đặc biệt để phục hồi ảnh, video và file và cho định dạng FAT32 và NTFS.


Bạn vào google tải phần mềm TestDisk & PhotoRec về máy

Giải nén phần mềm tải về ta được thư mục testdisk-7-0-WIP chứa các thành phần như trong hình

1

Click chuột phải lên tệp Photorec_win.exe, chọn Run as administrator

2

Giao diện chính của chương trình sẽ liệt kê các ổ cứng ở trên máy, ta chọn USB để cứu dữ liệu đã bị format trong usb.

3

Dùng các phím mũi tên trên bàn phím di chuyển thanh sáng vào ổ usb (/dev/sdb), nhấn Enter

4

Màn hình chính gồm các lựa chọn:

– Seach: bắt đầu quét.

– Options: thiết lập các thông số cơ bản.

– File Opt: sửa đổi danh sách các loại tập tin cần phục hồi.

– Quit: thoát khỏi chương trình

Dùng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải để di chuyển thanh sáng lựa chọn, Enter khi muốn vào các lựa chọn đó.

Lựa chọn Options gồm: (thiết lập YES/NO)

– Paranoid: tập tin phục hồi tốt được giữ lại, tập tin phục hồi không tốt bị loại bỏ, Chọn YES nếu muốn phục hồi các tập tin JPEG, nhưng rất tốn tài nguyên CPU.

– Keep corrupted files: giữ lại tất cả các tập tin kể cả những tệp bị lỗi (phục hồi không tốt).

– Expert mode: cho phép quét theo các khối (block) của từng định dạng, nâng cao khả năng quét.

– Low memory: chọn YES khi chỉ muốn sử dụng một ít bộ nhớ của hệ thống. khuyến cáo không nên sử dụng chức năng này, nên chọn là NO.

Sau khi thiết lập các thông số cần thiết, để về màn hình chính, nhấn “Q” trên bàn phím hoặc di chuyển thanh sáng vào –> Quit vàEnter.

6

Lựa chọn File Opt: (ô vuông tick chọn hoặc bỏ): PhotoRec sẽ cố gắng để xác định các tập tin theo các định dạng ở ô dưới. Chọn “Q” để về màn hình chính.

Sau khi thiết lập xong các tham số, chúng ta chọn Search. Ở màn hình này chúng ta có 2 lựa chọn:

– [ext2/ext3]: dùng để quét trên định dạng ext2, ext3, ext4

– [Other]: dùng để quét trên định dạng FAT, NTFS, HFS+…

Lựa chọn của chúng ta trong ví dụ này là [Other], sau đó nhấn Enter để tiếp tục.

Ở màn hình này có 2 lựa chọn.

– [Free]: quét những phần chưa ghi đè dữ liệu lên tại phân vùng NTFS.

– [Whole]: trích xuất tất cả tập tin từ phân vùng dữ liệu.

Lựa chọn của chúng ta trong ví dụ này là [Free]. Sau đó nhấn Enter để tiếp tục.

Ở bước này chúng ta chọn “C” để bắt đầu quét.

10

Mọi dữ liệu cứu được sẽ lưu tại thư mục recup_dir.N (N là số tự nhiên) nằm trong thư mục testdisk-7.0-WIP. Ta mở thư mục recup_dir.1 ra sẽ thấy những dữ liệu ta vừa phục hồi được

11