Các phím tắt vào Bios và Boot option của máy tính

Thông qua Bios và Boot option chúng ta có thể xem cấu hình, thiết lập và sữa lỗi máy tính, nhưng mỗi hãng máy tính khác nhau sẽ có các phím tắt khác nhau để vào Bios và Boot option.

bios 1

Dưới đây là tổng hợp các phím tắt của các hãng máy tính thông dụng.

Acer:

Boot option: là F12 hoặc F9 hoặc Esc.

Bios: là F2 hoặc Del

Asus:

Boot option: là Esc hoặc F8

Bios: là Del hoặc F2

Compaq:

Boot option: là Esc hoặc F9

Bios: F10

Dell:

Boot option :là F12

Bios: F2.

Emachines:

Boot option: F12

Bios: Del hoặc Tab

Fujitsu:

Boot option: F12

Bios: F2

HP:

Boot option: Esc hoặc F9

Bios: Esc hoặc F1 hoặc F10

Lenovo:

Boot option: F8, F10, F12

Riêng Idea Pad P500: là F12 hoặc Fn+F11.

Bios: F1 hoặc F2

Samsung:

Boot option: Esc

Riêng Ativ Book2,8,9 là F2

Bios: F2

Riêng Ativ Book2,8,9 là F10

Sony:

Boot option: Assist button, F11, F10, Esc

Bios: Assist button, F1, F2, F3.

Toshiba:

Boot option: F12

Bios: F2

Riêng với Protégé, Satellite, Tecra là Esc, F1